סימן תרמב: אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת לענין ברכת מעין שבע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמב: אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת לענין ברכת מעין שבע

סימן תרמב: אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת לענין ברכת מעין שבע

 

סעיף א
אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת, אומרים בערבית ברכה אחת מעין שבע וחותם בה בשבת בלבד.