סימן תרמד: סדר הלל כל ימי החג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמד: סדר הלל כל ימי החג

סימן תרמד: סדר הלל כל ימי החג

 

סעיף א
שחרית, אחר חזרת תפלה, נוטלין הלולב ומברכין: על נטילת לולב, ושהחיינו; וגומרים ההלל; וכן כל שמונת ימי החג. ומברכים: לגמור את ההלל, בין צבור בין יחיד, ואין מפסיקין בו אלא כדרך שאמרו בקריאת שמע: באמצע, שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד; בין הפרקים, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם; ואם פסק באמצע, ושהה אפילו כדי לגמור את כולו, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.
 
סעיף ב
בהלל אפילו עשרה קורין כאחד.