סימן ק: תפלת המועד צריך לסדר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ק: תפלת המועד צריך לסדר

סימן ק: תפלת המועד צריך לסדר

 

סעיף א
תפלות של מועדות ושל רשות הרבים, צריך להסדיר תפלתו קודם שיתפלל, כדי שתהא שגורה בפיו.
(הגה: ויש אומרים דוקא כשמתפללים על פה, אבל כשמתפללין מתוך הסידור, מותר, דהא רואה מה שמתפלל וכן נוהגין), (ב"י בשם הר"ר מנוח).