סימן קה: דין המתפלל ב' תפלות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קה: דין המתפלל ב' תפלות

סימן קה: דין המתפלל ב' תפלות

 

סעיף א
המתפלל שתי תפלות, זו אחר זו, צריך להמתין בין זו לזו כדי הילוך ד' אמות, כדי שתהא דעתו מיושבת להתפלל בלשון תחינה.