סימן קטו: טעם ברכת אתה חונן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קטו: טעם ברכת אתה חונן

סימן קטו: טעם ברכת אתה חונן

 

סעיף א
מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל, קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות, שאם אין בינה אין תפלה.