סימן קיח: חתימת ברכת השיבה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קיח: חתימת ברכת השיבה

סימן קיח: חתימת ברכת השיבה

 

סעיף א
השיבה שופטינו, חותם בה מלך אוהב צדקה ומשפט; ומרשות הרבים ועד יום הכפורים חותם המלך המשפט.
הגה: מיהו אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אין צריך לחזור, ולא אמרו שיחזור אלא במקום שכל השנה אומרים האל אוהב צדקה ומשפט (הר"י ספ"ק דברכות וטור והגהות מנהגים), וע"ל סימן תקפ"ב.