סימן קכ: שראוי לומר רצה בכל תפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכ: שראוי לומר רצה בכל תפלה

סימן קכ: שראוי לומר רצה בכל תפלה

 

סעיף א
אומרים רצה בכל התפלות, ודלא כאותם שנוהגים שלא לאומרו במנחה.