סימן קכא: דיני מודים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכא: דיני מודים

סימן קכא: דיני מודים

 

סעיף א
שוחין במודים תחלה וסוף.
 
סעיף ב
האומר "מודים" "מודים", משתקים אותו.
 
סעיף ג
יחיד אין לו לומר ברכת כהנים.
הגה: וכן עיקר וכן נראה לי לנהוג, אבל המנהג הפשוט אינו כן רק אפילו יחיד אומר אותו כל זמן שראוי לנשיאות כפים, ואינו נראה (ב"י בשם המנהיג).