סימן כט: אין לברך כשחולץ התפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כט: אין לברך כשחולץ התפילין

סימן כט: אין לברך כשחולץ התפילין

 

סעיף א

אין לברך שום ברכה כשחולץ תפילין, אפילו כשחולצם ערב שבת בין השמשות