סימן לא: דין תפילין בשבת וי"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לא: דין תפילין בשבת וי"ט

סימן לא: דין תפילין בשבת וי"ט

 

סעיף א
בשבת וי"ט אסור להניח תפילין, מפני שהם עצמם אות ואם מניחים בהם אות אחר היה זלזול לאות שלהם.
 
סעיף ב
בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות.
הגה: ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין (ב"י בשם הרא"ש). וכן נוהגין בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם, אלא שאין מברכים עליהם בקול רם בבהכנ"ס כמו שאר ימות השנה.