סימן לה: דין מנין השיטין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לה: דין מנין השיטין

סימן לה: דין מנין השיטין

 

סעיף א
נהגו במנין השיטין לכתוב בשל יד שבעה שיטין בכל פרשה, ובשל ראש ארבעה שיטין, ואם שינה, לא פסל.