סימן מא: דין הנושא משאוי איך ינהג בתפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מא: דין הנושא משאוי איך ינהג בתפילין

סימן מא: דין הנושא משאוי איך ינהג בתפילין

 

סעיף א
הנושא משאוי על ראשו, חולץ תפילין של ראש עד שיסיר המשאוי, ואפילו מטפחתו אסור להניח על הראש שיש בו תפילין. אבל דבר שדרכו ליתן בראשו, כגון כובע או מצנפת, מותר.
הגה: ואפילו הכי אם הוא משאוי כבד ד' קבין והתפילין נדחקות, צריך להסירן (ב"י).