סימן מה: דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מה: דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ

סימן מה: דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ

 

סעיף א
אסור לכנוס בבית הקברות או בתוך ארבע אמות של מת, ותפילין בראשו, משום לועג לרש (משלי יז, ה). ואם הם מכוסים, מותר.
 
סעיף ב
בבית המרחץ, בית החיצון שכל העומדים בו הם לבושים, יכולין להניח שם תפילין לכתחלה. ובבית האמצעי, שמקצת בני אדם עומדים שם לבושים ומקצתן ערומים, אינו יכול להניחם לכתחלה, ואם היו בראשו אינו צריך לחלצן. ובבית הפנימי שכל העומדים שם ערומים, אפילו היו בראשו, צריך לחלצן.