סימן תקמט: להתענות ארבע צומות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמט: להתענות ארבע צומות

סימן תקמט: להתענות ארבע צומות

 

סעיף א
חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם.
 
סעיף ב
אף על גב דכתיב בקרא: בחדש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר (ירמיהו לט, ב) אין מתענין בט' בו אלא בי"ז, מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בט' בו, כיון שבשניה הובקעה בי"ז בו, תיקנו להתענות בי"ז בו משום דחורבן בית שני חמיר לן.