סימן תקנז: לומר נחם ועננו בתשעה באב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקנז: לומר נחם ועננו בתשעה באב

סימן תקנז: לומר נחם ועננו בתשעה באב

 

סעיף א
בתשעה באב אומר בבונה ירושלים: נחם ה' אלהינו את אבלי ציון וכו', ועננו בשומע תפלה; ואם לא אמר לא זה ולא זה, אין מחזירין אותו.
הגה: והמנהג פשוט שאין אומרים נחם רק בתפלת מנחה של תשעה באב, לפי שאז הציתו במקדש אש ולכן מתפללים אז על הנחמה (רוקח ואבודרהם). מי שאכל בתשעה באב, יאמר נחם בבה"מ (מהרי"ל).