סימן תקנח: במוצאי תשעה באב אין אוכלין בשר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקנח: במוצאי תשעה באב אין אוכלין בשר

סימן תקנח: במוצאי תשעה באב אין אוכלין בשר

 

סעיף א
בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי, ומפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי.

הגה: ויש מחמירין עד חצות היום ולא יותר (הגהות מיימוני); אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום א', מותר לאכול בשר ויין יום ב', אבל בלילה אסור מפני אבילות של יום (מהרי"ל).