סימן תרט: הטמנת חמין בערב יום כפור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרט: הטמנת חמין בערב יום כפור

סימן תרט: הטמנת חמין בערב יום כפור

 

סעיף א
מותר להטמין חמין מערב יום הכיפורים למוצאי יום הכיפורים.
הגה: ויש אומרים שאין להטמין ביום הכיפורים (עיין בטור), וכן המנהג במדינות אלו (מהרי"ל).