סימן תרטו: יום הכפורים אסור בתשמיש המטה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרטו: יום הכפורים אסור בתשמיש המטה

סימן תרטו: יום הכפורים אסור בתשמיש המטה

 

סעיף א
יום הכיפורים אסור בתשמיש המטה, ואסור ליגע באשתו כאלו היא נדה; וכן אסור לישן עם אשתו במטה.
 
סעיף ב
הרואה קרי בליל יוה"כ ידאג כל השנה, ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא.