סימן תרכ: מנהג יפה לקצר בתפלת שחרית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכ: מנהג יפה לקצר בתפלת שחרית

סימן תרכ: מנהג יפה לקצר בתפלת שחרית

 

סעיף א
טוב לקצר בפיוטים ובסליחות שחרית, כדי למהר בענין שיתפלל מוסף קודם שבע שעות.