סימן תקח: דברים האסורים ביו"ט להכנת צלי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקח: דברים האסורים ביו"ט להכנת צלי

סימן תקח: דברים האסורים ביו"ט להכנת צלי

 

סעיף א
אין מלבנים את האבנים לצלות או לאפות עליהם, מפני שמחסמן; ואין שוברין את החרס, ואין חותכין את הנייר לצלות עליהם, ואין פוצעין את הקנה לעשותו כמו שפוד לצלות בו.
 
סעיף ב
פוצעים אגוזים במטלית, ולא חיישינן שמא תקרע.