סימן תקכ: לכבד הבית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכ: לכבד הבית

סימן תקכ: לכבד הבית

 

סעיף א
לכבד הבית, כדינו בשבת כך דינו ביום טוב (ועיין לעיל סי' של"ז).