סימן תקכב: קצת דברים האסורים לטלטל ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכב: קצת דברים האסורים לטלטל ביו"ט

סימן תקכב: קצת דברים האסורים לטלטל ביו"ט

 

סעיף א
אין הסומא יוצא במקלו, ולא הרועה בתרמילו, (ודין חיגר דינו ביו"ט כמו בשבת וע"ל סימן ש"א סעיף ט"ו)
 
סעיף ב
אין יוצאין בכסא, אחר האיש ואחד האשה; ואיש שהיו רבים צריכים לו, מותר, ומוציאין אותו על הכתף אפילו באפריון.
 
סעיף ג
מי שנתכווצו (פי' שנצמתו ונעשה קצרים) גידי שוקיו יכול לצאת במקל.
 
סעיף ד
אין מנהיגין בהמה במקל.