סימן תקכג: דינים הנוהגין בבהמות ביום טוב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכג: דינים הנוהגין בבהמות ביום טוב

סימן תקכג: דינים הנוהגין בבהמות ביום טוב

 

סעיף א
מסירים זבובים הנתלים בבהמה, אף ע"פ שהן עושין חבורה.
 
סעיף ב
אין מגרדין בהמה במגרדת ביו"ט, מפני שמשרת שער.
 
סעיף ג
אין מילדין בהמה ביו"ט, אבל מסעדין אותה, שאוחז בולד שלא יפול לארץ ונופח לו בחוטמו ונותן לו דד לתוך פיו.
 
סעיף ד
בהמה שריחקה ולדה, מותר לזלף (פי' לשפוך) מי שליתה עליו וליתן מלא אגרוף מלח ברחמה, כדי שתרחם עליו; אבל הטמאה אסור לעשות לה כן.
הגה: וע"ל סי' רמ"ו ס"ג בהגה אם אדם מצוה על שביתת בהמתו ביו"ט.