סימן תקכה: דין הלואה ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכה: דין הלואה ביו"ט

סימן תקכה: דין הלואה ביו"ט

 

סעיף א
הלואת יו"ט נתנה ליתבע בדין (וע"ל סימן ש"ז סעיף י"א).
 
סעיף ב
גבאי צדקה גובין מהחצרות ביו"ט, אבל לא יכריזו כדרך שמכריזין בחול אלא גובין בצנעא ונותנים לתוך חיקם ומחלקים לכל שכונה ושכונה בפני עצמה.