סימן תקכח: דיני ערובי חצירות ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכח: דיני ערובי חצירות ביו"ט

סימן תקכח: דיני ערובי חצירות ביו"ט

 

סעיף א
יו"ט אינו צריך עירובי חצירות ושיתופי מבואות, אבל עירובי תחומין צריך. וכל הלכות תחומין נתבארו בהלכות עירובי תחומין.
 
סעיף ב
יום טוב שחל להיות בערב שבת, אין מערבין לא עירובי חצרות ולא עירובי תחומין (אפילו אם הניח ערוב תבשילין) (ר"ן פ"ב דביצה); אבל אם נזכר ביום הראשון בשני ימים טובים של גליות, יכול לערב עירובי חצירות בתנאי; אבל עירוב תחומין אין מניחין אותו ביום טוב בתנאי.