סימן תקמב: שלא לעשות מלאכה לאחרים בחול המועד אלא בחנם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמב: שלא לעשות מלאכה לאחרים בחול המועד אלא בחנם

סימן תקמב: שלא לעשות מלאכה לאחרים בחול המועד אלא בחנם

 

סעיף א
אפילו מלאכות המותרות אינם מותרות לעשותן אלא לעצמו או לאחרים בחנם; אבל בשכר, אסור. ומיהו אם אינו נותן לו שכר קצוב, אלא שאוכל עמו בשכרו, מותר.
הגה: ודבר האבד מותר לעשות אפילו בשכר קצוב (כל בו).
 
סעיף ב
כל מלאכה מותר לעשותה על ידי פועל שאין לו מה יאכל, כדי שישתכר וירויח.