סימן שלז: חולה שמת לו מת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלז: חולה שמת לו מת

סימן שלז: חולה שמת לו מת

 

סעיף א
חולה שמת לו מת, אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו עליו. ואין קורעין חלוקו, ואין בוכין ואין מספידין בפניו, שלא ישבר לבו; ומשתיקין את המנחמין מפניו.