סימן דש:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן דש:

סימן דש:

 

סעיף א
כלאי בגדים מותר לעשותם ולקיימם, ואינם אסורים אלא בלבישה.