סימן שמו: מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמו: מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה

סימן שמו: מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה

 

סעיף א
מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר, או שאשתו עמו צלובה בעיר, או אביו ואמו, ועדיין לא כלה הבשר כולו, לא ישהה בתוכה אלא אם כן היתה גדולה כאנטוכיא, שאין אלו מכירין את אלו, ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה.