סימן שנ: דברים העשויים למת ואין בו משום דרכי האמורי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנ: דברים העשויים למת ואין בו משום דרכי האמורי

סימן שנ: דברים העשויים למת ואין בו משום דרכי האמורי

 סעיף א

אם רצו, מתירין שערות לכלות, ומגלים פני חתנים, ונותנין דיו וקולמוס בצדו, ותולין מפתחו של מת ופנקסו בארונו, משום עגמת נפש. ועושים חופות לחתנים וכלות, ותולין בהם דברים שלא הביאו אוכל נפש; אבל דברים שהביאו אוכל נפש, אסור, מפני שהם נאסרים בהנאה.