סימן שנב: באיזו בגדים קוברין, ואין האיש מלביש את האשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנב: באיזו בגדים קוברין, ואין האיש מלביש את האשה

סימן שנב: באיזו בגדים קוברין, ואין האיש מלביש את האשה

 סעיף א

אין קוברין המת בתכריכים יקרים, אפילו לנשיא שבישראל.

 

סעיף ב

נהגו לקבור בבגדים לבנים.

 

סעיף ג

האיש אינו כורך ומקשר האשה, אבל האשה כורכת ומקשרת האיש.

 

סעיף ד

מעצימין עיניו של מת; ואם נפתח פיו, קושרין לחייו. ופוקקין נקביו אחר שמדיחין אותו במיני בשמים. וגוזזין שערו.

הגה: וצפרניו. ומדיחים אותו היטב בכל מקום, שיהא נקי מכל טומאה (בנימין זאב), וטחין ראשו בביצים טרופים בקליפתן, שגלגל הוא שחוזר בעולם (כל בו).