סימן שנד: עיר שיש בה שני מתים, איזה קודם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנד: עיר שיש בה שני מתים, איזה קודם

סימן שנד: עיר שיש בה שני מתים, איזה קודם

 סעיף א

עיר שיש בה שני מתים, מוציאין את הראשון ואח"כ מוציאין השני. ואם היו מלינים הראשון, מוציאין השני. חכם ות"ח, מוציאין החכם. ת"ח ועם הארץ, מוציאין ת"ח. איש ואשה, מוציאין האשה, מפני שקרובה לבית הניוול. הוציאו הראשון וקברוהו, אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים, עד שיוציאו השני. הוציאו השני וקברוהו, באים ועומדים בשורה, מנחמים ופוטרים את הרבים; ואין מנחמים שני אבלים כאחד, אלא אם כן היה כבודם שוה וקילוסן שוה.