סימן שנה: דברים שמשנים באשה יותר מבאיש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנה: דברים שמשנים באשה יותר מבאיש

סימן שנה: דברים שמשנים באשה יותר מבאיש

 סעיף א

אין מניחין מטה של אשה ברחוב, מפני הכבוד. (ואין עולין בחבר עיר על האשה) (טור).