סימן שנו: גבו לצורך המת והותירו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנו: גבו לצורך המת והותירו

סימן שנו: גבו לצורך המת והותירו

 סעיף א

מת שלא היה לו צרכי קבורה, וגבו לו והותירו, אם כשגבו יחדו לצרכי זה המת, ינתנו ליורשיו; ואם לאו, יעשו מהם צרכי מתים אחרים.