סימן שנז: איסור הלנת המת, ומתי מותר להלינו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנז: איסור הלנת המת, ומתי מותר להלינו

סימן שנז: איסור הלנת המת, ומתי מותר להלינו

 סעיף א

אסור להלין המת, אלא אם כן הלינו לכבודו, להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות, או כדי שיבאו קרובים או להשמיע עיירות.

 

סעיף ב

כל המתים, הממהר להוציא מטתו הרי זה משובח. אבל על אביו ועל אמו, הרי זה מגונה, אלא אם כן היה ערב שבת או ערב יום טוב, או שהיו גשמים מזלפים על מטתו.