סימן שנט: מקום יציאת המת והאבלים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנט: מקום יציאת המת והאבלים

סימן שנט: מקום יציאת המת והאבלים

 סעיף א

מקום שנהגו לצאת נשים לפני המטה, יוצאות. מקום שנהגו לצאת לאחר המטה, יוצאות. ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המטה, ואין לשנות.

 

סעיף ב

יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המטה.