סימן שס: מת וכלה ומילה, איזה קודם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שס: מת וכלה ומילה, איזה קודם

סימן שס: מת וכלה ומילה, איזה קודם

 סעיף א

אם פגעו מת וכלה זה בזה, מעבירין המת מלפני הכלה; וכן אם אין בעיר כדי לזה ולזה, מקדימין ומכניסין הכלה לחופה, ואחר כך קוברים המת. אבל אחר שנכנסה לחופה, ויש לפניו לנחם אבל ולשמח חתן, תנחומי האבל קודם. וכן הבראת האבל קודם למשתה של חתן. במה דברים אמורים, שיש בידו ספוק כדי שניהם, אבל אם אין בידו כדי שניהם, משתה החתן קודם. (חתן ואבל בב"ה, יוצא החתן עם שושביניו תחילה, ואחר כך האבל, והמנחמים וכן הקרואים שלהם אוכלים עם החתן כשירצו, ולא עם האבל) (ב"י בשם הגהות מיימוני פ"ד). המת והמילה, מילה קודמת; ואם הוא מת מצוה, מת מצוה קודם.