סימן שסו: דין המוכר קבר, ואשה שירשה קבר ממשפחתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסו: דין המוכר קבר, ואשה שירשה קבר ממשפחתה

סימן שסו: דין המוכר קבר, ואשה שירשה קבר ממשפחתה

 סעיף א

המוכר קברו ודרך קברו, מקום מעמדו ומקום הספדו, באים בני המשפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח, ומחזירין את דמיו.

 

סעיף ב

אשה שירשה קבר ממשפחתה, נקברת בתוכו היא, אבל לא יוצאי ירכה; אלא אם כן ראתה אותם בחייה.

 

סעיף ג

אביה אומר: תקבר אצלי, ובעלה אומר: תקבר אצלי, תקבר אצל בעלה. ויש גורסין תקבר אצל אביה. ואם יש לה בנים, ואומרת: אצל בני, קוברין אותה אצל בניה.

 

סעיף ד

אביה אומר: לא תקבר אצלי, ובעלה אומר: לא תקבר אצלי, קוברים אותה אצל בעלה.