סימן שעז: דין עבדים ושפחות ומנודה שיש להם אבילות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעז: דין עבדים ושפחות ומנודה שיש להם אבילות

סימן שעז: דין עבדים ושפחות ומנודה שיש להם אבילות

 סעיף א

העבדים והשפחות, אין עומדין עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם תנחומי אבלים, אלא אומרים לו: המקום ימלא חסרונך, כשם שאומרים לאדם על שורו וחמורו.

 

סעיף ב

אבל מנודה, אין מברין אותו ואין אומרים לו תנחומי אבלים.

 

סעיף ג

מנודה שמת, מנחמים אבליו.