סימן שפו: עטיפת הראש באבל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפו: עטיפת הראש באבל

סימן שפו: עטיפת הראש באבל

 סעיף א

אבל חייב בעטיפת הראש, דהיינו שיכסה ראשו בטלית או בסודר ויחזיר קצתו על פיו ועל ראש החוטם; והני מילי שצריך עטיפה, בכל היום. אבל כשבאין מנחמים אצלו, מגלה ראשו לכבודם.

הגה: ויש אומרים שאין נוהגין במדינות אלו בעטיפה (הגהות מיימוני פ"ה); וכן המנהג פשוט, ואין להחמיר לשנות במה שלא נהגו אבותינו.