סימן שפח: אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפח: אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין

סימן שפח: אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין

סעיף א

אבל אסור להניח תפילין ביום ראשון; ואחר שהנץ החמה ביום שני, מותר להניחם.

 

סעיף ב

מבעי ליה לאבל ליתובי דעתיה לכווני לביה לתפילין שלא יסיח דעתו מהם, אבל בשעת הספד ובכי לא מנח להו.