סימן שצז: דיני עדות לנהוג אבילות על פיהם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצז: דיני עדות לנהוג אבילות על פיהם

סימן שצז: דיני עדות לנהוג אבילות על פיהם

 סעיף א

מתאבלין על פי עד אחד ועד מפי עד ועובד כוכבים מסיח לפי תומו.

 

סעיף ב

שנים אומרים: מת, ושנים אומרים: לא מת, אינו מתאבל.