סימן עד: הטחול דינו כשאר בשר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עד: הטחול דינו כשאר בשר

סימן עד: הטחול דינו כשאר בשר

 

סעיף א
הטחול, אע"פ שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם, דינו כשאר בשר.
הגה: יש אומרים שנהגו שלא לבשל הכליות או ביצי זכר, אפילו לאחר שניקר אותן, משום דאית בהו רוב דם. ובדיעבד אין לחוש (אגור וארוך כלל א' בשם רוקח), ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש בהם רוב דם, ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם.