סימן רצ: שלא לכתוב אותה על גליון ספר תורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצ: שלא לכתוב אותה על גליון ספר תורה

סימן רצ: שלא לכתוב אותה על גליון ספר תורה

 

סעיף א
ספר תורה או תפילין שבלו, אין עושין מהם מזוזה. ואין כותבין אותה על גליוני ספר תורה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.
הגה: אבל מותר לתקן הספר תורה עצמה עם גליונותיה, אם אי אפשר לתקנה בענין אחר והיה צריך לגונזה בלאו הכי (מהר"מ פאדואה סימן פ"ד). אבל אם אפשר לתקנה בענין אחר, אע"פ שהספר תורה מגוילין ורוצה לדבק עליה קלפים, לא יחתוך הגליונות לתקנה, דאין אסור לתקנה מבחוץ בקלף אע"פ שהספר תורה מגוילין (ג"ז שם).