סימן רס:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רס:

סימן רס:

 

סעיף א
מצות עשה לאב למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה.