סימן רט: השומע שחבירו נודר ואמר אמן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רט: השומע שחבירו נודר ואמר אמן

סימן רט: השומע שחבירו נודר ואמר אמן

 

סעיף א
אחד הנודר מעצמו או שהדירו חבירו ואמר: אמן, או דבר שעניינו כעניית אמן שהוא קבלת דברים, אסור; אבל כשחבירו מדירו משלו אין צריך לקבל דבריו.