סימן ריט: הנודר בלא קביעות זמן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריט: הנודר בלא קביעות זמן

סימן ריט: הנודר בלא קביעות זמן

 

סעיף א
מי שנדר, או נשבע, לישא אשה או לקנות בית וכיוצא בו, ולא קבע זמן, אין מחייבין אותו לישא או לקנות, עד שימצא הראוי לו.
 
סעיף ב
הנשבע לשכור מלמד לבנו עד עשרה לטרין, כל זמן שישכור מלמד הגון הוא פטור; ויזהר שלא ישלח המלמד הראשון, עד שיבא השני. (כי צריך לשכור המלמד הראשון ההגון לו, אם לא שבא לו מלמד אחר) (תשובת הרשב"א).
 
סעיף ג
מי שאסר דבר אחד עליו בלא זמן, אסור בו לעולם.