סימן רכה:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכה:

סימן רכה:

 

סעיף א
האומר לחבירו פירותיו של פלוני אסורין עליך, אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר: אמן.