סימן קסז: באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסז: באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח

סימן קסז: באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח

 

סעיף א
מלוה אדם לחבירו מנה, על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים, ויהיו באחריות המלוה עד אותו זמן, ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה, ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו שני מנים. ואם התנה עמו מתחלה, אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו, סגי.
הגה: והוא הדין איפכא, שמלוה לו תחלה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה, ונותן לו (בית יוסף).