סימן קעא: דין עובד כוכבים שהלוה ברבית ונתגייר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעא: דין עובד כוכבים שהלוה ברבית ונתגייר

סימן קעא: דין עובד כוכבים שהלוה ברבית ונתגייר

 

סעיף א
ישראל שלוה מעות מהעובד כוכבים ברבית וזקפן עליו במלוה, ונתגייר, אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה, גובה קרן ורבית. ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה, גובה הקרן ולא הרבית. אבל עובד כוכבים שלוה מישראל ברבית וזקף עליו את הרבית במלוה, אף על פי שזקפן עליו אחר שנתגייר, גובה את הקרן ואת הרבית, שלא יאמרו: בשביל מעותיו נתגייר זה, וגובה הישראל ממנו אחר שנתגייר כל מעות הרבית שנתחייב בהם כשהיה עובד כוכבים.